Välkommen

Om mig

Jag uppväxt i Forshaga, Värmland, och bosatt i Falkenberg sedan 2009. Min yrkesverksamma bana började som adjunkt i tyska och engelska i Ronneby  och Torsby, Värmland, 1964-1968.  År 1973  disputerade jag på en avhandling om den tyska grammatikens historia som assistent vid Göteborgs universitet och var kvar där som vik. forskarassistent. 1975 blev jag gymnasielektor i tyska och engelska i Halmstad, högskolelektor och biträdande professor i tyska 1990 vid Högskolan i Skövde, professor i tyska språket vid Umeå universitet 1999 där jag blev emeritus 2006. Sedan 2008 är jag professor i Strömstad Akademi, en sammanslutning för universitetslärare som vill ägna sig åt fri forskning och inte anser sig motsvara ordet emeritus' egentliga betydelse, nämligen 'uttjänt'. Min blogg här ägnas åt frågor som rör (hög)skola, (språk)vetenskap och annat som befinnes angeläget. Här försöker jag vara seriös, men jag har också en "lekstuga" på Google +, där jag lagt upp bilder, videos, historier m.m.m.m.