Om mig

Jag är uppväxt i Forshaga, Värmland, och bosatt i Falkenberg sedan 2009. Min yrkesverksamma bana började som adjunkt i tyska och engelska i Ronneby och Torsby, Värmland, 1964-1968. År 1973 disputerade jag på en avhandling om den tyska grammatikens historia som assistent vid Göteborgs universitet och var kvar där som vik. forskarassistent. 1975 blev jag gymnasielektor i tyska och engelska i Halmstad, högskolelektor och biträdande professor i tyska 1990 vid Högskolan i Skövde, professor i tyska språket vid Umeå universitet 1999 där jag blev emeritus 2006. Sedan 2008 är jag professor i Strömstad Akademi , en sammanslutning av universitetslärare som vill ägna sig åt fri forskning och inte anser sig motsvara ordet emeritus' egentliga betydelse, nämligen 'uttjänt'. Min blogg här ägnas åt frågor som rör (hög)skola, (språk)vetenskap och annat som fångar mitt intresse. Den här hemsidan vill vara seriös, men jag har också en ”lekstuga” på Google+ som ägnas åt foto, video, nostalgica, historier, Vämlandiana m.m.